Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

lørdag 11. februar 2012

Åpent styremøte (Fotballs Årsmøte) Onsdag 29.2.2012
Sted: Personalrommet, Utleira skole
Klokken: 19-21

Styremøtet er åpent for alle medlemmer i Utleira Fotball.

Angenda:
 1. Godkjenning av referat fra forrige møte (31.01.11)
 2. Årsberetning fra fotballgruppa 2011
  1. fra fotballstyret
  2. fra lagene
 3. Regnskap fotballgruppa 2011
 4. Budsjett 2012
 5. Valg
 6. Informasjon om anleggsutbyggingen
 7. Eventuelt
Velkommen