Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

tirsdag 13. mars 2012

Dana Cup - INFO

Hei alle sammen!
Da har vi etter beste evne forsøkt å fordele folket på de rommene som vi har til disposisjon på Halvorsminde. Alle må gå igjennom lista for å se at dere har fått det antall sengeplasser dere trenger og at dere er fornøyd med romkameraten! Videre må dere sjekke at det er lagt inn riktig ankomst og avreisedato.
Evt ønsker om endringer meldes til Gerd Karin snarest og senest inne 23. mars. Etter at fordelingen er gjort har vi fortsatt 3 dobbeltrom ledig.
Se denne lenka:

Gerd Karin og Valborg