Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

lørdag 25. august 2012

Adresseendringer osv.

Det er fint om alle som har skiftet epostadresse, postadresse eller telefonnummer i løpet av det siste året kan melde fra om dette så snart som mulig. Det er viktig at det ligger riktig informasjon i medlemsnett. Send info til Gerd Karin